News & Events

18 February 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu szkolenia na platformę e-learning mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie wielokulturowości, komunikacji i zarządzania...
05 February 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy, w szczególności w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,...
13 January 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy, w szczególności w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r...