I spotkanie Komitetu Sterującego Projektu #SGH4U

9 January 2019

W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dla projektu #SGH4U.

W trakcie spotkania wybrano przewodniczącego Komitetu Sterującego, którym został dr hab. prof. SGH Krzysztof Kozłowski (Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów) oraz sekretarza: mgr Małgorzata Chromy (Centrum Programów Międzynarodowych). Przyjęto również Regulamin Komitetu Sterującego.