Publications

Author Małgorzata Chromy, Katarzyna Kacperczyk
2019
Trzecie Ogólnopolskie Forum Dziekanatów: International, organizowane wspólnie przez Dziekanat Studium Magisterskiego, Centrum Programów...
Author Katarzyna Kacperczyk
2019
Jak wzmacniamy nasze kompetencje w obszarze umiędzynarodowienia.Zbliża się półmetek realizacji projektu #SGH4U zarządzanego przez Centrum Programów...
Author Małgorzata Chromy
2019
W dniach 14–15 maja br. w SGH odbyło się seminarium "Integracja studentów zagranicznych w uczelni wyższej. Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych...
Author Marta Sent-Pawłowska
2019
"Safety Tips for Students"  - ulotka przygotowana została dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja...
Author Marta Sent-Pawłowska
2019
"SGH TO-DO Before arrival" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja została...
Author Marta Sent-Pawłowska, Piotr Maszczyk, Monika Komorek, Agnieszka Wądołowska-Marczewska, Diana Krysińska
2019
"Guide for Degree International Students" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja...