Before arrival - ulotka

Author: 
Marta Sent-Pawłowska
Rok: 
2019

"SGH TO-DO Before arrival" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja została zrealizowana w ramach Zadania 4 w Projekcie #SGH4U: Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.