Guide for Degree International Students

Author: 
Marta Sent-Pawłowska, Piotr Maszczyk, Monika Komorek, Agnieszka Wądołowska-Marczewska, Diana Krysińska
Rok: 
2019

"Guide for Degree International Students" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja została zrealizowana w ramach Zadania 4 w Projekcie #SGH4U: Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.