Pre-arrival guide for Exchange Students

Author: 
Marta Sent-Pawłowska, Monika Komorek, Agnieszka Wądołowska-Marczewska, Małgorzata Chromy
Rok: 
2019

"Pre-arrival Guide for Exchange Students" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja została zrealizowana w ramach Zadania 4 w Projekcie #SGH4U: Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.