Przewodnik dla Buddy – jak dobrze wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany w SGH

Author: 
Marta Sent-Pawłowska, Monika Komorek
Rok: 
2019

"Przewodnik dla Buddy –  jak dobrze wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany w SGH" powstał w ramach realizacji Zadania 4 Projektu #SGH4U: Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.