Safety Tips for Students

Author: 
Marta Sent-Pawłowska
Rok: 
2019

"Safety Tips for Students - ulotka przygotowana została dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja została zrealizowana w ramach Zadania 4 w Projekcie #SGH4U: Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.