Cykl szkolen dla studentow - nabor

28 January 2021

Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc zapisy na szkolenia zostały wstrzymane.

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla studentów SGH z zakresu wielokulturowości i umiędzynarodowienia.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym, w 3 edycjach składających się z 4 modułów, dokładny harmonogram poniżej. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 lutego 2021 r. lub do wyczerpania miejsc. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji miękkich studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poprzez nabycie przez nich wiedzy i umiejętności przydatnych w realizacji procesów umiędzynarodowienia i budowania zintegrowanej, wielokulturowej i tolerancyjnej społeczności SGH.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej projektu, umieszczony poniżej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego online jako potwierdzenie chęci udziału w szkoleniu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Martą Ferenc-Sochaczyńską (mferenc@sgh.waw.pl)

Udział w szkoleniu finansowany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.