News & Events

29 January 2021
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup książek do Biblioteczki Trenera wraz z ich dostawą do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu #SGH4U finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...
28 January 2021
Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc zapisy na szkolenia zostały wstrzymane.Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla studentów SGH z zakresu wielokulturowości i umiędzynarodowienia. Szkolenie odbywać się będzie...
28 January 2021
UWAGA: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i wyczerpaniem puli dostępnych miejsc, przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia zostało zakończone.Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników SGH do udziału w cyklu szkoleń z zakresu umiędzynarodowienia uczelni. Szkolenia...