News & Events

19 May 2019
Centrum  Programów  Międzynarodowych  SGH,  w  związku  z  realizacją  Projektu  pt.:  „Rozwój kompetencji  kadry  naukowej,  dydaktycznej  i  administracyjnej:  optymalizacja  modelu ...
11 May 2019
Centrum Programów Międzynarodowych SGH, w związku z realizacją Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie...
26 April 2019
Centrum Programów Międzynarodowych SGH, w związku z realizacją Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie...