News & Events

10 April 2019
Centrum Programów Międzynarodowych rozpoczyna nowy Projekt, który ma na celu zbudowanie interaktywnej Platformy Wymiany Doświadczeń dla wszystkich tych, którym nie jest obojętne umiędzynarodowienie polskich uczelni wyższych.Jeśli chcecie mieć dostęp do dobrych praktyk i...
04 April 2019
Centrum Programów Międzynarodowych SGH, w związku z realizacją Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie...
27 March 2019
Centrum Programów Międzynarodowych SGH, w związku z realizacją Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie...