News & Events

01 February 2019
W dniu 1 lutego 2019 r. decyzją Rektora nr 7 (dostęp po zalogowaniu) rozpoczęto realizację projektu "Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości", które jest jednym z zadań realizowanego projektu #SGH4U.Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości (CKW) będzie centralną jednostką...
09 January 2019
W dniu 9 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego dla projektu #SGH4U.W trakcie spotkania wybrano przewodniczącego Komitetu Sterującego, którym został dr hab. prof. SGH Krzysztof Kozłowski (Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów) oraz sekretarza: mgr Małgorzata...