News & Events

20 January 2021
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup książek do Biblioteczki Trenera wraz z ich dostawą do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu #SGH4U finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...
18 January 2021
Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór aplikacji na 3-dniowe szkolenie online z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy dla pracowników SGH. Szkolenie dotyczy w szczególności:Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20...
30 December 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla studentów w obszarze wielokulturowości i umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym.Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry...