News & Events

29 December 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w obszarze umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym.Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i...
28 December 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia w formule online z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy, w szczególności w świetle:Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia...
01 December 2020
W Gazecie SGH ukazał się artykuł nt. publikacji "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki". Artykuł jest dostępny na stronie Gazety SGH.