News & Events

20 August 2020
Publikacja recenzowana pt. "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki" jest kolejnym rezultatem realizowanego przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH projektu #SGH4U. Jest to praca zbiorowa napisana pod redakcją naukową dr hab. Katarzyny...
23 June 2020
Centrum Programów Międzynarodowych serdecznie zaprasza pracowników SGH do wzięcia udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu wielokulturowości, komunikacji oraz zarządzaniu w środowisku wielokulturowym.Szkolenie ma na celu budowanie kultury otwartości i tolerancji oraz...
17 June 2020
Centrum Programów Międzynarodowych SGH przedstawia jeden z rezultatów realizowanego projektu #SGH4U w programie NAWA "Welcome to Poland" – Platformę Wymiany Doświadczeń.Platforma poświęcona jest dobrym praktykom stosowanym w obszarze szeroko rozumianego umiędzynarodowienia...