News & Events

07 March 2020
Zgłoszenie do udziału w szkoleniu wyjazdowym (2-4 kwietnia, 2020) z zakresu przepisów dot. obsługi studentów z zagranicy w szczególności w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Ustawy o cudzoziemcach i aktów wykonawczych do nich.Szkolenie...
03 March 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu szkolenia na platformę e-learning mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie wielokulturowości, komunikacji i zarządzania...
18 February 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu szkolenia na platformę e-learning mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie wielokulturowości, komunikacji i zarządzania...