News & Events

05 February 2020
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy, w szczególności w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,...
13 January 2020
Zgodnie z par. XII pkt. 1 Zapytania ofertowego wybór oraz postępowanie zostały unieważnioneSzkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy, w...
18 December 2019
Centrum Programów Międzynarodowych ogłasza nabór aplikacji na Szkolenie trenerskie z komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym dla pracowników SGH.Szkolenie będzie prowadzone przez certyfikowanych trenerów z Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji zgodnie z...