Publications

Author Katarzyna Kacperczyk
2020
W Gazecie SGH ukazał się artykuł o publikacji "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki". Artykuł dostępny jest...
Author Praca zbiorowa
2020
Publikacja recenzowana pt. "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki" jest kolejnym rezultatem realizowanego...
Author Katarzyna Kacperczyk; Małgorzata Chromy
2020
W letnim wydaniu "Gazety SGH" ukazał się artykuł przedstawiający realizację projektu #SGH4U pt. "Program Welcome to Poland w SGH".
Author Małgorzata Chromy, Katarzyna Kacperczyk
2019
Trzecie Ogólnopolskie Forum Dziekanatów: International, organizowane wspólnie przez Dziekanat Studium Magisterskiego, Centrum Programów...
Author Katarzyna Kacperczyk
2019
Jak wzmacniamy nasze kompetencje w obszarze umiędzynarodowienia.Zbliża się półmetek realizacji projektu #SGH4U zarządzanego przez Centrum Programów...
Author Małgorzata Chromy
2019
W dniach 14–15 maja br. w SGH odbyło się seminarium "Integracja studentów zagranicznych w uczelni wyższej. Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych...