Publications

Author Marta Sent-Pawłowska
2019
"Safety Tips for Students"  - ulotka przygotowana została dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja...
Author Marta Sent-Pawłowska
2019
"SGH TO-DO Before arrival" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja została...
Author Marta Sent-Pawłowska, Piotr Maszczyk, Monika Komorek, Agnieszka Wądołowska-Marczewska, Diana Krysińska
2019
"Guide for Degree International Students" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja...
Author Marta Sent-Pawłowska, Monika Komorek, Agnieszka Wądołowska-Marczewska, Małgorzata Chromy
2019
"Pre-arrival Guide for Exchange Students" przygotowany został dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian. Publikacja...
Author Marta Sent-Pawłowska, Monika Komorek
2019
"Przewodnik dla Buddy –  jak dobrze wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany w SGH" powstał w ramach realizacji Zadania 4 Projektu #SGH4U...
Author Katarzyna Kacperczyk, Małgorzata Chromy
2019
W ostatnich latach SGH coraz mocniej koncentruje się na działaniach związanych z umiędzynarodowieniem uczelni. Zmienia się nie tylko skala procesów...