Biblioteczka Trenera #SGH4U

9 July 2021

Biblioteczka Trenera projektu #SGH4U działa przy Centrum Kompetencyjnym Wielokulturowości (CKW).

CKW jest centralnym ośrodkiem SGH, którego zadaniem jest integracja wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk z różnych obszarów. Celem CKW jest zapewnienie spójnego podejścia do wewnątrzuczelnianych aspektów umiędzynarodowienia i wykorzystanie naturalnych synergii między doświadczeniami wynikającymi z praktycznej obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz badaniami naukowymi dot. problematyki wielokulturowości i kształtowania postaw otwartości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników SGH do korzystania z pozycji znajdujących się w Biblioteczce zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Biblioteczka #SGH4U prowadzona jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH (CWM). Zasoby książkowe Biblioteczki znajdują się w biurze CWM, budynek A, ul. Rakowiecka 24, Warszawa