Nabory

NABORY NA ZAGRANICZNE I KRAJOWE WIZYTY STUDYJNE SĄ ZAKOŃCZONE

Nabory dodatkowe na krajowe wizyty studyjne do:

 • Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Założenia wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu
 3. Regulamin wizyt studyjnych (wydrukować i podpisać)
 4. Formularz zgłoszenia do udziału w krajowej wizycie studyjnej (wydrukować i podpisać)
 5. Zakres danych osobowych uczestnika (do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu – wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 6. Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 7. Kwestionariusz zawierający zagadnienia, które mogą posłużyć jako wytyczne do przeprowadzenia wywiadów podczas spotkań z uczelniami partnerskimi
 8. Wzór Raportu (w przygotowaniu)
 9. Potwierdzenie odbycia wizyty (w przygotowaniu)

Termin składania dokumentów: 7 czerwca 2019

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wądołowska-Marczewska (CPM, bud. A, pok. 6)

Nabór na krajową wizytę studyjną do Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Założenia wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu
 3. Regulamin wizyt studyjnych (wydrukować i podpisać)
 4. Formularz zgłoszenia do udziału w krajowej wizycie studyjnej (wydrukować i podpisać)
 5. Zakres danych osobowych uczestnika (do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu – wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 6. Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 7. Kwestionariusz zawierający zagadnienia, które mogą posłużyć jako wytyczne do przeprowadzenia wywiadów podczas spotkań z uczelniami partnerskimi
 8. Wzór Raportu (w przygotowaniu)
 9. Potwierdzenie odbycia wizyty (w przygotowaniu)

Termin składania dokumentów: 7 czerwca 2019

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wądołowska-Marczewska (CPM, bud. A, pok. 6)

ZAKOŃCZONE: Nabory na krajowe wizyty studyjne do:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Założenia wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu
 3. Regulamin wizyt studyjnych (wydrukować i podpisać)
 4. Formularz zgłoszenia do udziału w krajowej wizycie studyjnej (wydrukować i podpisać)
 5. Zakres danych osobowych uczestnika (do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu – wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 6. Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 7. Kwestionariusz zawierający zagadnienia, które mogą posłużyć jako wytyczne do przeprowadzenia wywiadów podczas spotkań z uczelniami partnerskimi
 8. Wzór Raportu (w przygotowaniu)
 9. Potwierdzenie odbycia wizyty (w przygotowaniu)

Termin składania dokumentów:

 • Kraków: do 7 maja 2019 [wtorek]
 • pozostałe uczelnie: do 10 maja 2019 r. [piątek]

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wądołowska-Marczewska (CPM, bud. A, pok. 6)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nabór na wizyty studyjne do [zakończone]:

 1. Pepperdine University (PU), USA
 2. KEDGE School of Business (KEDGE), Francja
 3. European University Viadrina (EUV), Niemcy
 4. Wirtschaftsuniversität Wien (WUW), Austria

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Założenia wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu
 3. Regulamin wizyt studyjnych (wydrukować i podpisać)
 4. Formularz zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej (wydrukować i podpisać)
 5. Zakres danych osobowych uczestnika (do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu – wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 6. Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór NAWA: wydrukować i podpisać)
 7. Kwestionariusz zawierający zagadnienia, które mogą posłużyć jako wytyczne do przeprowadzenia wywiadów podczas spotkań z uczelniami partnerskimi
 8. Wzór Raportu (w przygotowaniu)
 9. Potwierdzenie odbycia wizyty (w przygotowaniu)

Termin składania dokumentów: 16 kwietnia 2019 r. [wtorek]

 

Nabór na wizytę studyjną do Kanady - UQAM [zakończony]:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Założenia wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu
 3. Regulamin wizyt studyjnych
 4. Formularz zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej
 5. Zakres danych osobowych uczestnika (do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Agencji w zakresie monitorowania uczestników projektu – wzór NAWA)
 6. Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór NAWA)
 7. Kwestionariusz zawierający zagadnienia, które mogą posłużyć jako wytyczne do przeprowadzenia wywiadów podczas spotkań z uczelniami partnerskimi
 8. Wzór Raportu (w przygotowaniu)
 9. Potwierdzenie odbycia wizyty (w przygotowaniu)