Crisis Leadership in Higher Education - dodatkowy nabor na szkolenie

15 February 2021

W związku z uzyskaniem zgody NAWA na sfinansowanie dodatkowych miejsc szkoleniowych, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH organizuje pilny nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu „Crisis Leadership in Higher Education”, organizowanym w trybie zdalnym przez Uniwersytet Harvarda (Harvard Kennedy School).  
Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji i wiedzy w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi na kampusie i kompetencji kierowniczych wykorzystywanych w czasie kryzysów. 

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia i harmonogram znajduje się na stronie internetowej HKS: https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/executive-education/crisis-leadership-higher-education.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7-11 marca 2021 r., w trybie zdalnym. W szkoleniu mogą wziąć udział, dodatkowo do poprzedniego naboru, maksymalnie 2 osoby.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oraz CV i listu motywacyjnego uzasadniającego chęć udziału w szkoleniu (CV i list motywacyjny na adres: kkacpe@sgh.waw.pl).

Termin zgłoszeń: 18 lutego 2021 r., do godz. 11.00

Kryteria wyboru obejmują:  
(a) doświadczenie zawodowe (min. 10 lat doświadczenia zawodowego)  
(b) doświadczenie na stanowisku kierowniczym  
(c) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w szkoleniu. 

Preferowani będą kandydaci, którzy zajmują stanowiska kierownicze/zarządzające i którzy uczestniczą/uczestniczyli w procesach związanych zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w SGH.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Katarzyną Kacperczyk, dyrektor CWM i Kierownikiem Projektu Welcome to Poland (kkacpe@sgh.waw.pl

Harmonogram szkolenia

UWAGA: Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00 do ok 14.00 czasu obowiązującego w Bostonie (czas wschodnioamerykański standardowy). Zachęcamy do sprawdzania godzin kolejnych sesji wg strony TimeAndDate.com

Udział w szkoleniu finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.