Cykl szkolen z zakresu umiedzynarodowienia uczelni

28 January 2021

UWAGA: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i wyczerpaniem puli dostępnych miejsc, przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia zostało zakończone.

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników SGH do udziału w cyklu szkoleń z zakresu umiędzynarodowienia uczelni. Szkolenia prowadzone będą online poprzez aplikację MS Teams.

Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów Europejskiej Akademii Dyplomacji i obejmować będzie 4 moduły. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 14.30 wg poniższego planu:

  • 15.02 (poniedziałek) - Wystąpienia publiczne (w j.angielskim)
  • 17.02 (środa) - Zdolności negocjacyjne, komunikacja (w j.angielskim)
  • 23.02 (wtorek) - Protokół dyplomatyczny (w j.polskim)
  • 25.02 (czwartek) - Umiędzynarodowienie - strategie budowania współpracy (w j.polskim)

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online do 10 lutego 2021 r. (do godz. 14.00) lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.