Cykl szkolen - zapytanie ofertowe

29 December 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w obszarze umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” (#SGH4U). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Termin składania ofert to wtorek 12 stycznia 2021 do godz. 12.00.

Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Chromy