Gazeta SGH: Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

1 December 2020

W Gazecie SGH ukazał się artykuł nt. publikacji "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki". Artykuł jest dostępny na stronie Gazety SGH.