Platforma wymiany doświadczeń

17 June 2020

Centrum Programów Międzynarodowych SGH przedstawia jeden z rezultatów realizowanego projektu #SGH4U w programie NAWA "Welcome to Poland" – Platformę Wymiany Doświadczeń.

Platforma poświęcona jest dobrym praktykom stosowanym w obszarze szeroko rozumianego umiędzynarodowienia uczelni oraz w obszarze obsługi studentów. Aby nasza platforma mogła się stać cennym źródłem dobrych praktyk gorąco zachęcamy przedstawicieli uczelni do zgłaszania dobrych praktyk w naszym banku danych.

Partnerami projektu są: NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, SGH Warsaw School of Economics, Europejski Fundusz Społeczny oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

Zapraszamy na: https://platforma4u.sgh.waw.pl/