Publikacja "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki"

20 August 2020

Publikacja recenzowana pt. "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki" jest kolejnym rezultatem realizowanego przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH projektu #SGH4U. Jest to praca zbiorowa napisana pod redakcją naukową dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, prof. SGH oraz mgr Katarzyny Kacperczyk.

Więcej informacji