Szkolenie online dot. wielokulturowości, komunikacji oraz zarządzania w środowisku wielokulturowym

23 June 2020

Centrum Programów Międzynarodowych serdecznie zaprasza pracowników SGH do wzięcia udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu wielokulturowości, komunikacji oraz zarządzaniu w środowisku wielokulturowym.

Szkolenie ma na celu budowanie kultury otwartości i tolerancji oraz uwrażliwienie pracowników SGH na różnice kulturowe. Pozwala ono również na uzyskanie cennej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz  efektywnego komunikowania się w środowisku wielokulturowym.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Różnice kulturowe
  2. Co wpływa na zachowanie człowieka - kultura czy osobowość
  3. Kultura i różnice kulturowe
  4. Różnice kulturowe - komunikacja i grzeczność
  5. Różnice kulturowe - zasad i "to jest oczywiste"
  6. Akulturacja
  7. Środowisko przyjmujące
  8. Jak integrować studentów?

 

Szkolenie organizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00PN14/18.