Szkolenie online - zaproszenie do składania ofert

3 March 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu szkolenia na platformę e-learning mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie wielokulturowości, komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym, w kontekście stworzenia optymalnych ram obsługi studentów i pracowników z zagranicy.

Termin składania ofert: 10 marca 2020, godz. 9.00.

Osoba kontaktowa: Monika Komorek

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana firma Llidero Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu