Szkolenie wyjazdowe dot. obsługi studentów z zagranicy

7 March 2020

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu wyjazdowym (2-4 kwietnia, 2020) z zakresu przepisów dot. obsługi studentów z zagranicy w szczególności w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Ustawy o cudzoziemcach i aktów wykonawczych do nich.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (#SGH4U)” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18