Zakup ksiazek do Biblioteczki Trenera

20 January 2021

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup książek do Biblioteczki Trenera wraz z ich dostawą do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu #SGH4U finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert to poniedziałek 25 stycznia 2021 do godz. 15.00

Postępowanie zakończono i nie wybrano żadnej oferty.

Osoba kontaktowa: mgr Marta Ferenc-Sochaczyńska