Zapytanie ofertowe - szkolenie trenerów

8 November 2019

Zapytanie ofertowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia trenerskiego z zakresu komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym.

Termin składania ofert: 18 listopada 2019 do godziny 15:00.