Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

Author: 
Katarzyna Kacperczyk
Rok: 
2020

W Gazecie SGH ukazał się artykuł o publikacji "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki". Artykuł dostępny jest na stronie Gazety SGH