Welcome to Poland

Author: 
Katarzyna Kacperczyk
Rok: 
2019

Jak wzmacniamy nasze kompetencje w obszarze umiędzynarodowienia.

Zbliża się półmetek realizacji projektu #SGH4U zarządzanego przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH i finansowanego z programu NAWA Welcome to Poland z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach projektu zrealizowaliśmy już kilka interesujących inicjatyw. Jedną z nich było zorganizowanie dla pracowników SGH wizyt studyjnych w uczelniach partnerskich. Wizyty odbywały się w pięciu szkołach wyższych w Polsce i w pięciu za granicą. Pracownicy naukowi i pracownicy administracji naszej uczelni, zainteresowani procesami umiędzynarodowienia, mieli okazję zbadać doświadczenia i dobre praktyki z tego obszaru wdrażane w uczelniach partnerskich, takich jak: KEDGE Business School (Francja); Pepperdine University (USA), ESG UQAM (Kanada), Uniwersytet Europejski Viadrina (Niemcy), Wirtschaftsuniversitaet Wien (Austria), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Więcej w artykule na stronie Gazety SGH