Crisis Leadership in Higher Education - rekrutacja na szkolenie

20 January 2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej organizuje nabór do udziału w szkoleniu Crisis Leadership in Higher Education, organizowanym przez Uniwersytet Harvarda (Harvard Kennedy School - HKS).

Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji i wiedzy w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi na kampusie i kompetencji kierowniczych wykorzystywanych w czasie kryzysów. Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia i harmonogram znajduje się na stronie internetowej HKS: https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/executive-education/crisis-leadership-higher-education oraz na stronie internetowej Projektu: http://projectwelcome.sgh.waw.pl

Szkolenie odbędzie się w dniach 7-11 marca 2021 r., w trybie zdalnym. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oraz CV i listu motywacyjnego uzasadniającego chęć udziału w szkoleniu (CV i list motywacyjny na adres: kkacpe@sgh.waw.pl). Termin zgłoszeń: 26 stycznia 2021 r., do godz. 13.00.

Kryteria wyboru obejmują:

  1. doświadczenie zawodowe (min. 10 lat doświadczenia zawodowego)
  2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w szkoleniu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p. Katarzyną Kacperczyk, dyrektor CWM i Kierownikiem Projektu Welcome to Poland (kkacpe@sgh.waw.pl)

Udział w szkoleniu finansowany jest przez Centrum Współpracy Międzynarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.