Cykl szkolen dla studentow - zapytanie ofertowe

30 December 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla studentów w obszarze wielokulturowości i umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” (#SGH4U). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Termin składania ofert to piątek 15 stycznia 2021 do godz. 15.00.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uprzejmie informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Biuro Obsługi Międzynarodowej Dominika Cieślikowska

 

Osoba kontaktowa: mgr Marta Ferenc-Sochaczyńska