Szkolenie online z przepisow prawa dot. obslugi studentów z zagranicy

18 January 2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór aplikacji na 3-dniowe szkolenie online z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy dla pracowników SGH. Szkolenie dotyczy w szczególności:

  1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
  2. Ustawy o cudzoziemcach oraz
  3. aktów wykonawczych do ww. regulacji.

 

Szkolenie będzie prowadzone przez certyfikowaną trenerkę panią Aleksandrę Matukin-Szumlińską i odbędzie się w dniach 12.02.2021 oraz 15-16.02.2021, w godzinach 8.00-12.00. 

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2021r. lub do wyczerpania miejsc.  Liczba miejsc jest ograniczona