Szkolenie online - zapytanie ofertowe

28 December 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na przygotowanie oraz przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia w formule online z zakresu przepisów prawa dot. obsługi studentów z zagranicy, w szczególności w świetle:

  1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
  2. Ustawy o cudzoziemcach oraz
  3. aktów wykonawczych do ww. regulacji.

Termin składania ofert: poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. do godz. 10.00

Osoba kontaktowa: mgr Monika Komorek