Zapytanie ofertowe - szkolenie online

18 February 2020

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu szkolenia na platformę e-learning mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie wielokulturowości, komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym, w kontekście stworzenia optymalnych ram obsługi studentów i pracowników z zagranicy.

Termin składania ofert: 28 lutego 2020, godz. 10.00.

Osoba kontaktowa: mgr Monika Komorek